За контакт

телефон за контакт: 0888 622 300

електронен адрес: te_di_to_to@abv.bg

Уважаеми клиенти, офертите за нашите услуги се образуват
индивидуално за клиента.

Можете да ни улесните, изпращайки запитване
чрез формуляра за контакт или свързвайки се с нас.

Заплащането на услугите се извършва в брой, или по банков път по сметка:

Банка ДСК
"Перли.ТТТ" ЕООД
IBAN: BG39STSA93000025179909
BIC: STSABGSF